שטרסים

שטרסים משובצים באבנים מנצנצות של חברת פרסיוזה.