שטרסים

שטרסים ריקים לאבני שיבוץ SS39, 8 מ"מ עם חורים.