מיני סופרדו

חרוזי המינידו, האחים הקטנים של חרוזי הסופרדו.