חרבות

חרבות עם שני חורים בחלק העליון של החרוז לרוחב.