חרבות 2 חורים

חרבות עם שני חורים בחלק העליון של החרוז לרוחב.