והפעם בפינתו על קצה החרוז נלמד על סוגי המחטים!

> עוביים שונים

> איזה מחט מתאימה לנו לפרוייקט

> מה ההבדל בין סוגי המחטים