חרוזי פינץ

חרוזי הפינץ, בעלי הקריצה ישתלבו בכיף בספירלות ועם חרוזים עם שני חורים.